Imágenes de páginas
PDF
EPUB
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]
[graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed]

THE

ANGLO-DUTCH RELATIONS FROM THE EARLIEST TIMES TO THE DEATH OF WILLIAM THE THIRD

BEING

AN HISTORICAL INTRODUCTION TO A DICTIONARY OF THE LOW-DUTCH ELEMENT IN THE ENGLISH VOCABULARY

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJ-
GING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE
LETTEREN EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNI-
VERSITEIT VAN AMSTERDAM OP GEZAG VAN
DEN RECTOR MAGNIFICUS DR. OTTO LANZ,
HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GE-
NEESKUNDE, IN HET OPENBAAR TE VERDE-
DIGEN IN DE AULA DER UNIVERSITEIT OP
DONDERDAG 11 DECEMBER 1924 DES NA-
MIDDAGS TE 3 UUR

[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small]

ALLMA

JX1554

27 G72

I

I

« AnteriorContinuar »