Aandacht: etudes in presentie

Portada
LEMMA, 2016 - 184 páginas
‘Op 1 mei 1991 overleed mijn moeder en ik vroeg me af waarom er wel naar haar bloed was gekeken, maar niet naar haar, wel in het pipet en niet in haar ogen. Wie wat ontdekken wil, moet zich kunnen laten verrassen en niet alleen maar kijken naar wat is voorgeschreven.’ Dit is een essay over aandacht en over de wetenschap, politiek en zorg die haar aan banden leggen hoewel mensen ernaar snakken. Met dit boekje richt de auteur, Andries Baart, zich vooral tot uitvoerenden, leidinggevenden, opleiders, onderzoekers, beleidsmakers en politici in de sectoren zorg, welzijn, pastoraat en dienstverlening. Het essay sluit aan bij de presentietheorie waarover hij eerder publiceerde.

Información bibliográfica